Ochrana osobných údajov

Ďakujem za Vašu návštevu na mojich stránkach, teší ma Váš záujem. Beriem ochranu vašich súkromných údajov vážne a chcem, aby ste sa pri návšteve mojich internetových stránok cítili dobre. Ochrana Vášho súkromia pri spracovaní osobných údajov je pre mňa dôležitou záležitosťou, ktorú pri mojich obchodných procesoch beriem na vedomie.

Zoznámte sa, prosím s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Osobné údaje, ktoré sú získavané počas návštevy týchto webových stránok, spracovávam v súlade so Zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. 

Kto je správca vašich osobných údajov

Správca osobných údajov je spoločnosť, ktorá určuje účel a prostriedky spracovávania osobných údajov. Na marketingové účely je správca vašich osobných údajov spoločnosť prevádzkujúca môj blog, ktorou je: Tianavit s.r.o.,  zast. Ing. Tatianou Banášovou, so sídlom na ul.Pri kríži 12, 900 31 Stupava Slovensko, IČO: 36283916 . 

Právo na informácie

Na požiadanie vám Tianavit s.r.o. podľa možnosti obratom a písomne oznámi, či a aké osobné údaje má o vás zaznamenané. Pokiaľ by napriek našej snahe o správnosť a aktuálnosť údajov boli zaznamenané nesprávne informácie, na požiadanie ich opravíme.

Pokiaľ máte otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete ich smerovať na tatiana@banasova.sk, kde sme vám k dispozícii nie len v prípade žiadosti o informácie, ale i v prípade podnetov alebo sťažností.

Kódex ochrany údajov

Získavanie a spracovávanie osobných údajov

Keď navštívite moju webovú stránku, zaznamenávajú naše webové servery štandardným spôsobom IP adresu, ktorá vám bola pridelená poskytovateľom internetových služieb, webovú stránku, z ktorej nás navštívite, webové stránky, ktoré u nás navštívite, a tak isto dátum a dĺžku návštevy. Osobné údaje sa zaznamenajú len vtedy, keď nám ich poskytnete z vlastnej vôle, napríklad v rámci registrácie, ankiet, vypísania cien alebo na realizáciu zmluvy.

Bezpečnosť

Tianavit s.r.o.  prijíma technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia, aby sme chránili u nás vedené údaje proti manipulácii, strate, zničeniu a zásahu nepovolaných osôb. Naše bezpečnostné opatrenia sa s vývojom technológií neustále zlepšujú.

Použitie a postúpenie osobných údajov

Tianavit s.r.o. používa vaše osobné údaje na účely technickej správy webových stránok, zákaznícku administratívu, na ankety týkajúce sa produktov a na marketingové účely vždy len v takom rozsahu, aký je k tomu potrebný.

Postúpenie osobných údajov štátnym zariadeniam a úradom nasleduje len v rámci záväzných právnych predpisov. Naši spolupracovníci, agentúry a obchodníci sú z našej strany viazaní diskrétnosťou.

Aké osobné údaje spracovávame

Na marketingové účely spracovávame nasledujúce kategórie osobných údajov:

  • Základné identifikačne údaje – meno, prípadne fakturačné údaje (adresa, názov firmy, IČO).
  • Kontaktné údaje – emailová adresa.
  • Súbory Cookies – malé súbory umiestnené na pevnom disku vášho počítača, vďaka ktorým je možné vás identifikovať ako jednotlivca v rámci prehliadaných webstránok, aby sa webstránky mohli prispôsobiť na mieru a zapamätať si vaše preferencie. Používanie cookies môžete deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači.
  • Informácie o čítaní článkov, prípadne využití produktov a služieb – aké články na mojom blogu vás najviac zaujímajú, ako dlho si ich čítate, prípadne aké produkty alebo služby ste si odo mňa zakúpili v minulosti, apod.
  • Technické a geolokačné údaje – IP adresy, verzia prehliadača a operačného systému, označenie používaného zariadenia.

Ako dlho sa budú vaše údaje uchovávať

Súhlas udeľujete na obdobie trvania zmluvného vzťahu a na nasledujúcich 10 rokov od ukončenia takéhoto zmluvného vzťahu alebo do momentu, keď váš súhlas odvoláte. Ak nie ste, ani sa nestanete mojím zákazníkom, váš súhlas bude v platnosti 10 rokov od udelenia alebo do momentu, než ho odvoláte. Po uplynutí príslušného času budú vaše osobné údaje vymazané.

Kto môže mať k vašim údajom prístup

Na spracúvanie údajov na marketingové účely môžu mať k vašim údajom prístup aj ďalšie subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje ako tzv. sprostredkovatelia. Ide o subjekty, ktoré zabezpečujú riadny chod našej spoločnosti (napr. účtovníci) alebo nám pomáhajú so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely (napr. Facebook alebo Google). Sprostredkovatelia sú v každom prípade tiež povinní dodržiavať striktné pravidlá ochrany osobných údajov.

Možnosť odhlásenia

Chceme vaše údaje používať k tomu, aby sme vás mohli informovať o našich produktoch a službách, prípadne zistiť váš názor na ne. Účasť na takýchto akciách je samozrejme dobrovoľná. Pokiaľ by ste s nimi nesúhlasili, môžete nám to kedykoľvek oznámiť, aby sme mohli údaje podľa toho zablokovať. V prípade e-mailovej komunikácie sa z odberu môžete kedykoľvek odhlásiť s pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v päte každého emailu.

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Prehlásenie predávajúceho:

Tianavit s.r.o. sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter Vašich osobných a firemných dát, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené proti zneužitiu. Údaje, ktoré zadávate v objednávkovom formulári pre Vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používame ich k realizácii celého obchodu, vrátane potrebných účtovacích operácii, vystavenie daňových dokladov, identifikácii Vašich bezhotovostných platieb a pre komunikáciu s Vami.

Vaše detailné osobné dáta a údaje o nákupoch sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám.

Súhlas registrujúceho sa návštevníka webu:

Vyplnením webového formulára súhlasí kupujúci so zaradením všetkých ním vyplnených osobných údajov do databázy spoločnosti  Tianavit s.r.o. , zast. Ing. Tatianou Banášovou, so sídlom na ul.Pri kríži 12, 900 31 Stupava IČO: 36283916, ako správcu, a s ich následným spracovaním prostredníctvom spracovateľa pre marketingové účely a obchodné oznámenia prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona  č. 122/2013 Z.z., a to na dobu do odvolania súhlasu.

Zároveň registrovaný dáva súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal informácie o pripravovaných akciách a ponuke svojich obchodných partnerov.