Púť po stopách Márie Magdalény

Pred tromi rokmi som sa dostala do Provence vo Francúzsku. Bola som na miestach, kde Mária Magdaléna žila, len som vtedy ešte nič o nej nevedela. Teda okrem toho, ako ju opisuje katolícka cirkev.

Socha Márie Magdalény v St.Maximin

 

Keď som potom o Márii Magdaléne čítala, mala som pri tom veľmi dobrý pocit. Cítila som, akoby sa cez skutočný príbeh Márie Magdalény obnovovalo aj moje ženstvo. A tak som pátrala ďalej, čítala od rôznych autorov viaceré knihy, až som narazila na Tajné evanjelium Márie Magdalény, ktoré napísal Tau Malachi.

Hrobka sv.Márie Magdalény

V tomto roku som sa opäť dostala do Provence a už vedome si prešla miesta, kde žila, liečila ľudí. Veľmi dobre som sa tam cítila a rada to odovzdám aj vám spolu s fotkami.
Ježiš chcel vtedajší židovský ľud naučiť, že ženy sú rovnocenné s mužmi a toto im krásne ukazoval so svojou manželkou Máriou Magdalénou.
Citácie z knihy  Tajné evanjelium Márie Magdalény, ktoré napísal Tau Malachi:
Ježiš je prvý Pomazaný muž (osvietený), Mária Magdaléna je prvá Pomazaná žena a obidvaja spolu zjavujú božský potenciál v človeku a osud všetkých ľudských bytostí – dosiahnutie stavu Pomazanosti (Osvietenia).

Toto je správne vyobrazenie Ježiša – láska tryskajúca zo srdca – v Notre Dame de la Mer v mestečku Saint Maries de la Mer, kde sa Mária Magdaléna vylodila

Zo sofiánskeho pohľadu je predstava, že Kristus sa zjavil výlučne v mužskej podobe, mimo ženskej podoby, považovaná za neúplnú a ide proti vlastnej podstate našej skúsenosti, pretože životná sila je rovnako v mužoch i v ženách, a vedomie Krista je v zásade rovnaké, či už je vtelené v mužovi alebo v žene.
V Ježišovi je stelesnený Kristus Logo (Slovo) a v Márii Magdaléne Kristus Sofia (Múdrosť). Ich spojením v sviatosti mystéria hieros gamos (posvätného manželstva) sa zjaví Božská veľkosť Krista.
V klasickej gnostickej mytológii zostúpi Kristus Logos z Božskej reality duchovného sveta do nižších sfér a materiálneho sveta v snahe nájsť svoj ženský náprotivok, ktorý z istého dôvodu padol zo svojho pôvodného stavu Božskej bytosti.
Logos zostúpi za účelom očistenia a prinavrátenia Sofie na jej správne miesto, ako aj naplnenia seba ako Krista. Tak ako ho ona potrebuje pre svoje naplnenie, potrebuje aj on ju, aby bol úplný.

V svätej zemi boli mnohí, čo prijali proroctvo o príchode Pomazaného. Aj v cudzích krajinách boli jasnovidci, ktorí mali vidiny o Pomazanom a o príchode Nevesty.

Saintes Maries sur la Mer – tu sa Mária Magdaléna vylodila

V novej krajine, do ktorej Magdaléna neskôr cestovala po udalostiach Evanjelia, mnohé svätice mali vízie Pomazaného a Svätej nevesty. Keďže boli pohanky a uctievali Veľkú Bohyňu, verili, že je vtelením Bohyne.

Mária Magdaléna bola sprievodkyňou medzi 2 svetmi – pomáhala priviesť dušičky na tento svet a tiež vyprevádzala aj na onen svet

 

 

Preto predpovedali veľkú sväticu a bohyňu, ktorá medzi nich príde a ktorá ich bude učiť novú cestu Matky. A tak, keď o mnoho rokov neskôr prišla sv.Mária Magdaléna medzi týchto ľudí so synom, nesúc v sebe prítomnosť a silu Krista Sofie, okamžite ju prijali. Celý čas očakávali posla Svetla v ženskej podobe a do istej miery už vedeli o Božskej matke a akceptovali ju. Hovorí sa, že títo ľudia žili v krajine, ktorá je dnes známa ako južné Francúzsko.
A práve do Provence v južnom Francúzsku sa rada vraciam a cítim silu miest, kde Mária Magdaléna pôsobila.
Prvou našou zastávkou bola jaskyňa, kde Mária Magdaléna liečila ludi, chodili tam za ňou ludiľ zo širokého okolia. Jaskyňa sa nachádza v La Sainte-Baume, starajú sa o ňu Dominikáni, ktorí tam aj do skaly pristavili klastor.

Dominikánsky kláštor vsadenýdo skaly pri jaskyni Márie Magdalény

 

Vo vnútri jaskyne je viacero oltárov, tento je s ukrižovaným Ježišom, ten s Máriou Magdalénou bol v tme, tak fotka nevyšla ☹️

 

Spred jaskyne je krásny výhľad na okolie

 

Táto rozmazaná fotka sa mi páči, je taká duchovná, ukázala jemnosť, ktorú ukrývam vo svojom vnútri. Hore je Maria Magdaléna so svojim synom Michalom

 

V Provensálsku sú kostoly zasvätené práve sv.Márii Magdaléne alebo sv.Sáre, ktorá bola jej učeníčkou.
Postupne sme prešli St.Maximin, Saintes Maries sur la mer, Aix-en-Provence, Cassis a Cotignac.

Po ceste k jaskyni Márie Magdalény sme nachádzali takéto krásne symboly lásky

 

Táto modlitba k Márii Magdaléne mi dáva zmysel. Tu je preklad: Modlitba k Márii Magdaléne: Svätá Mária Magdaléna, Ty ktorej bolo odpustené Ježišom, Ty, ktorá nám tak veľmi chceš ukázať cestu skutočného obrátenia a čistoty srdca. Z lásky si nasledovala Ježiša, aby si mu slúžila. Nauč nás žiť vďačne náš život pre našich bratov (súputníkov). Svätá Mária Magdaléna, Ty si stála pri Ježišovom kríži popri Márii a Jánovi. Získaj nám milosť viery a nádeje v našich skúškach. Veríme, že sa za nás prihovoríš… V to veľkonočné ráno si od Ježiša dostala poslanie oznámiť vzkriesenie jeho učeníkom. Pomôž nám veriť že život je silnejší než smrť a láska zvíťazí nad všetkým

“Podľa provensálskej tradície, po ukrižovaní Ježiša prišla Mária Magdaléna do Provence, kde 3 roky kázala na pobreží a následne odišla na ďalších 30 rokov do jaskyne vysoko v bielych horách Provence, kde rozjímala, učila pútnikov a sedem krát denne bola vynášaná anjelmi do nebies, aby sa mohla znovu stretnúť s Ježišom a počúvať nebeskú omšu. Dnes je pre veľa žien katarziou vidieť ako dominikánski mnísi uctievajú túto “prostitútku” oblečenú často len do svojich vlastných vlasov. Pomáha nám to možno prijať niečo hlboko v sebe samej.. …”

 

Tatiana Banášová
Úspešne sa starám o zdravie svojej rodiny a rodín svojich klientov pomocou správnej životosprávy a východnej medicíny. Sprevádzam ich na ceste za zdravím, aby si mohli užívať spoločné chvíle v kruhu svojich najbližších v radosti a bez starostí. Môj príbeh si môžete prečítať tu
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použité len na účely spracovania tohto komentára. Zásady spracovania osobných údajov.